คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีวุฒิการศีกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช. สาขาอุตสาหกรรม หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

การสมัครเข้าฝึกอบรม

  1. กรอกใบสมัครและติดรูปถ่าย (กรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน)
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรองด้านวุฒิการศึกษาจากสถานประกอบการ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการอบรมที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

โปรดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2192-1847-8
โทรสาร 0-2192-1849

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณศรัญญา เครือกนก
โทรศัพท์ 0-2192-1847-8 , 089-690-6668 
อีเมล consultant@eqs.co.th, eqsconsultant@gmail.com

หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
หนังสือเชิญ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร (PDF.)ใบสมัคร (WORD)
ส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่นี่